Erudio CZ

Spolek ERUDIO CZ, z.s. organizuje projekty, kurzy, semináře a workshopy zaměřené na celoživotní vzdělávání , soutěže pro středoškolské studenty a řemeslné soutěže pro učně. Zakládajícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Základními cíli spolku jsou zejména poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, organizace vzdělávacích kurzů, školení, seminářů, soutěží a workshopů. Dále umožnit studentům odborných škol rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti a srovnávat je především se zahraničními studenty stejných oborů z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.

Skoleni POR

Kurzy pro používání přípravků na ochranu rostlin

Dle zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči pravidelně pořádáme certifikační kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Školení je ze zákona povinné pro všechny, kteří používají přípravky na ochranu rostlin v rámci svých profesních činností. Kurzy pořádáme nejčastěji ze všech ve Středočeském kraji a Praze. Na vyžádání pořádáme školení i v jiných částech republiky.

Zobrazit nejbližší školení