Anketa

Vážení přátelé,

používání pesticidů se čím dál častěji setkává s negativní reakcí ze strany laické veřejnosti. Profesionální uživatel se při vlastní aplikaci občas dostává i do přímého konfliktu a někdy i s rizikem možné inzultace, popř. je na ně zavolána policie s cílem zabránit mu v další aplikaci.

Rádi bychom pomohli s řešením a to i s vaší pomocí.

Vytvořili jsme anonymní anketu, kde chceme shromáždit co nejvíce konkrétních případů, které se vám staly a jste museli řešit. Tyto situace vám přinesly zkušenosti, které mohou pomoci dalším profesionálním uživatelům a to nejen při řešení jejich situací, ale i při předcházení možným budoucím konfliktním situacím.


Anketa je anonymní, takže nechceme znát konkrétní jméno míst, ani jména aktérů, ale spíše nám jde o popis místa a vlastního případu, vč. dalších informací, které byste chtěli kolegům sdělit, ale to již vlastní anketa.

Místo aplikace
Please tell us how big is your company.

Typ konfliktní osoby
Please tell us how big is your company.

Argumenty při konfliktu
Neplatný vstup

Jakým způsobem profesionální uživatel řešil?
Okamžité řešení
Neplatný vstup

Dlouhodobé řešení
Neplatný vstup

Jaká opatření jste udělali následně, aby kke konfliktu příště nedocházelo?

Captcha
Neplatný vstup